Business Pro

Kuinka sinun yrityksesi toimii? Teetkö tarpeeksi tulosta? Voiko henkilöstösi hyvin? Henkilöstön hyvinvointi on suorassa yhteydessä hyvään tulokseen.

Työhyvinvoinnin vaikutukset

Tuloksen kasvu

Jokaisen yrityksen menestyksen takana on tuloksen kehittyminen. Mitkä ovat sinun yrityksesi tulevaisuuden tavoitteet? Panosta siis hyvinvointiin ja kasvata samalla tulosta.

Vaihtuvuus

Tiesitkö, että nykyään pelkkä palkka ei enää riitä ylläpitämään työntekijän motivaatiota. Varsinkin uusi sukupolvi haluaa työltä enemmän kuin pelkkää varmaa toimeentuloa. Työn pitää myös olla mielekästä, motivoivaa ja haasteita tarjoava, jotta ihmiset voivat kehittää itseään.

Poissaolot

Kun henkilöstö voi hyvin, niin pienet turhat poissaolot ovat todella harvinaisia. Mikset siis huolehdi siitä, että tärkein voimavarasi on töissä?

Motivaatio

Työmotivaatio on monella tavalla ratkaisevan tärkeää. Työntekijän näkökulmasta työmotivaatio luo hyvinvointia, joka säteilee myös ympäristöön.

Paineensietokyky

Jos paineensietokyky on huono, aivot menevät stressaavassa tilanteessa lukkoon. Tämän seurauksena ihmisen toimintakyky huonontuu silloin, kun hänen kaikista eniten täytyisi kyetä toimimaan.

Sitoutuvuus

Sitoutunut työntekijä yrittää parhaansa organisaation hyväksi ja hänen on helppo sitoutua organisaation arvoihin ja sen tavoitteisiin.

Yhteistyökumppanit

Hierontapalvelut

Hyvinvointi- ja hierontapalvelut ammattitaidolla.